CENOVÁPONUKA

Projektovanie závlahového systému vykonávame po obhliadke záhrady, alebo podľa projektovej dokumentácie od záhradného architekta. Podľa ktorej vieme určiť, kde a aký typ závlahového systému použiť, aby bola závlaha čo najefektívnejšia.

Pre vypracovanie projektu potrebujeme vedieť viacero parametrov : typ pozemku (rodinný dom, strešná záhrada, verejné priestranstvo, športovisko,park …), zdroj vody (studňa, vodovodná sieť, zberná nádrž, potok, jazero …), ak máte už zakúpené čerpadlo tak jeho typ a parametre (Qmax= a Hmax= ), umiestnenie ovládacej jednotky (interiér alebo exteriér).

+421 903 842 632

info@winga.sk
1043, Diakovce 925 81, Slovenská republika

IČO: 47 732 423
DIČ: 2024067881
CSOB: 4019788174 / 7500
IBAN: SK5075000000004019788174

ZADAJTEINFORMÁCIE